Maria Bucardi,magia,tarot,jasnowidz,rytualy,czary,terapeutka Maria Bucardi - Tarot,wrozka,wrozba,wrozenie,magia milosna,jasnowidz,rytualy magiczne,karty,talizmany,amulety,wampiry en - Regulamin
   
 
  Regulamin

Polityka prywatności i REGULAMIN

1. Ochrona danych

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tych stronach?

Przetwarzanie danych na tych stronach jest wykonywane przez operatora stron internetowych. Dane kontaktowe znajdują się na każdej z naszych stron w zakładce: Kontakt lub Informacje kontaktowe.

JAK ZBIERAMY TWOJE DANE?

Twoje dane są zbierane z jednej strony na podstawie tego, co przekazujesz Pani Marii Bucardi lub nam poprzez kontakt e-mail lub formularze kontaktowe lub formularze do dodawania komentarzy na naszych stronach.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas ogądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

DO CZEGO UŻYWAMY TWOICH DANYCH?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym poniżej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z naszych stron internetowych, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest OmenSententia LLC 14 Tamar Mepe St., 2507 Sioni Borough, Tianeti Region, Gruzja(dalej „My”, „OmenSententia LLC” albo „Spółka”) operator platform internetowych dostępnych pod adresami: https://magiczny-swiat.com, https://bucardimaria.com, https://mariabucardi.pl  oraz naszych oficjalnych stron i sklepów internetowych (dalej „OmenSententia LLC”).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@omen-sententia.pl,

adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych

OmenSententia LLC
14 Tamar Mepe St.,
2507 Sioni Borough,
Tianeti Region,
Georgien
Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)
E-Mail: office@omen-sententia.pl

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszych stronach, kontaktu z Panią Marią Bucardi w ramach realizowanych przez nią prac (OmenSententia LLC jest posiadaczem wszystkich praw licencyjnych i autorskich Marii Bucardi), a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszych platformach.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OMENSENTENTIA LLC?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych stron, w tym dokonywania transakcji i płatności za usługi, darowizny, składek, członkostwa, sprzedane w naszych oficjalnych sklepach internetowych OmenSententia LLC.;

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

Prowadzenie konsultacji z Marią Bucardi, a także nabywanie praw dostępu w kontekście członkostwa oraz związanych z tym przydziałów praw do korzystania z indywidualnych danych (filmy, wpisy na blogach, audio), które są oferowane na oficjalnych stronach Omen Sentantia SA.

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC;

obsługi reklamacji w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularze kontaktowe);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

kontaktowania się z Tobą w ramach newsletter;

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryn za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

PRZETWARZAMY TEŻ TWOJE DANE OSOBOWE W CELACH WSKAZANYCH PONIŻEJ, NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU OMENSENTENTIA LLC., KTÓRYM JEST:

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie komentarzy oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszych platformach;

Dopasowanie treści reklam, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach na podstawie Twojej aktywności na naszych platformach.

Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług OmenSententia LLC, towarów i usług naszych oficjalnych sklepach internetowych OmenSententia LLC

Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon (sms);

Zapewnienie obsługi usług płatniczych w naszych oficjalnych sklepach OmenSententia LLC

Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną łącznie z kontaktem z upoważnioną przez nas Marią Bucardi, w tym egzekwowanie przestrzegania naszego regulaminu i zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na naszych stronach;

Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników: wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania komentarzy, analizowania między innymi pod kątem funkcjonalności naszych stron, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

Obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Marii Bucardi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

Organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Prowadzenie analiz statystycznych;

Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

JEŚLI SIĘ NA TO ZGODZISZ, PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W CELU:

Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

 

JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH?

 

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym powyżej z Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Adres e-mail, hasło (w przypadku rejestracji prostej) lub adres email, login, hasło, telefon, oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku rejestracji złożonej lub konta dla firm). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Marii Bucardi i naszych oficjalnych sklepów i witryn.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC OMENSENTENTIA LLC W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z UPRAWNIEŃ TYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ, GDY:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OmenSententia LLC Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl).

 

W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na naszych stronach oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną m.in. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz Krajowy Integrator Płatności S.A. czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert m.in. Shoper Dreamcommerce S.A oraz Sales Intelligence S.A. – Nokaut, współpracują w ramach kampanii marketingowych, FreshMail. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych stronach robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Ze względu na zabezpieczenie SSL współpracujemy z GeoTrust QuickSSL Premium.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres wymagany prawnie czy rachunkowo od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród i dalej w celach marketingowych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OmenSententia LLC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Nasze strony wykorzystują, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „https: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Vimeo, Paypal, WOOCOMMERCE, Youtube, WordPress, Google LLC oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Dane te są nam potrzebne, by m.in. umożliwić Ci stworzenie Twojego Konta. Profilowanie danych osobowych przez OmenSententia LLC polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

ZASZYFROWANE PŁATNOŚCI

Jeżeli po zawarciu umowy o płatność istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. Numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatności (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „https: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw względem e-maili reklamowych

Ze względu na opublikowanie naszego adresu oraz adresu e-mail tutaj na stronie, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy, wyrażamy sprzeciw względem wysyłania do nas na te adresy treści reklamowych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem. Opublikowane adresy służa tylko i wyłączynie we wskazanym celu, czyli informacji lub sprzeciwu względem polityki prywatności!

3. Nadzór ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

Inspektor Ochrony Danych

 

OmenSententia LLC
14 Tamar Mepe St.,
2507 Sioni Borough,
Tianeti Region,
Georgien
Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)
E-Mail: office@omen-sententia.pl

 

4. Gromadzenie danych na naszych stronach internetowych

 

COOKIES/ CIASTECZKA

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. Funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY LUB KONTAKT PRZEZ EMAIL

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) zgodnie z ustawą RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTÓW I UMOWY)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na temat korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążać użytkownika za korzystanie z usługi.

 

TRANSFER DANYCH PO ZAWARCIU UMOWY O USŁUGI I TREŚCI CYFROWE

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

5. NEWSLETTER i informacje dla Członków

Newsletter reklamowy i informacje w ramach członkostwa (bezpłatne lub płatne)

W ramach członkostwa wysyłane są okólniki informacyjne, których nie należy traktować jako biuletynów, ale jako okólniki dla zarejestrowanych członków. Jeżeli zażądasz zaprzestania wysyłania dalszych okólników, Twoje członkostwo również się automatycznie zakończy.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy adresu e-mail od Ciebie, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu (newslettera), Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1). RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w biuletynie. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane zdeponowane u nas w celu uzyskania newslettera zostaną zapisane przez nas z newslettera do momentu anulowania i zostaną usunięte po anulowaniu biuletynu. Dane przechowywane z nami w innych celach (na przykład adresy e-mail dla członków) pozostają nienaruszone.

 

FRESHMAIL

Ta strona korzysta z usług FreshMail do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków

FreshMail to usługa, która pomaga nam, umożliwia wysyłkę biuletynów, pomaga je organizować i analizować. Po wprowadzeniu danych do celów subskrypcji biuletynu (np. Adres e-mail) będzie on przechowywany na serwerach FreshMail.

Przy pomocy FreshMail możemy analizować nasze kampanie biuletynowe. Po otwarciu wiadomości wysłanej przez FreshMail łączy plik zawarty w wiadomości e-mail. W ten sposób możemy ustalić, czy wiadomość o biuletynie została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Ta informacja nie może zostać przypisana do danego odbiorcy biuletynu. Są one używane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorcy.

Jeśli nie chcesz przeprowadzać analizy przez FreshMail, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym komunikacie biuletynu. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 (1) RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję biuletynu. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Osadzony przez Ciebie w celu odniesienia newsletter nasze dane są przechowywane przez nas aż do usunięcia z biuletynu i usunięte po odwołaniu biuletynu, zarówno z naszymi serwerami oraz serwerami FreshMail. Dane przechowywane z nami w innych celach (na przykład adresy e-mail dla członków) pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności FreshMail na: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

 

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YOUTUBE

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

GOOGLE

Nasze strony korzystają z usług gmail (e-mail i kontakty). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

MAPY GOOGLE

Nasze strony korzystają z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

ICLOUD

Nasze strony korzystają z usług iCloud (e-mail i kontakty). Dostawcą jest Apple.com Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Apple w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z iCloud stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności

iCloud: https://www.apple.com/uk/legal/privacy/en-ww/

VIMEO

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony Vimeo. Operatorem witryny jest

Vimeo, Inc.
555 West 18th Street
New York, New York 10011

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką Vimeo, będziesz połączony z serwerami Vimeo. Informuje serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Vimeo, Vimeo pozwoli Ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy

 

WORDPRESS

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

Korzystanie z WordPress jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności WordPress link: https://automattic.com/privacy/

 

WOOCOMMERCE

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

Korzystanie z WooCommerce jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron, sklepów internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Automattic Inc.link: https://automattic.com/privacy/

 

FACEBOOK

Nasze strony korzystają z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania, marketingu za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Korzystanie z Facebook jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Facebook link:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

SMARTSUPP

Nasze strony korzystają z usługi Smartsupp za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest

Smartsupp
Milady Horakove 13
602 00 Brno
Czech Republic (European Union)

Korzystanie z Smartsupp jest niezbędne do funkcjonowania naszych stron. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności WordPress link: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

 

7. DOSTAWCA PŁATNOŚCI

PAYPAL

Na naszej stronie internetowej oferujemy u.a. Płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”).

Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do PayPal.

Transmisja danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO(przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych

 

TPAY.COM

Na naszej stronie internetowej oferujemy u.a. Płatność przez tpay. Dostawcą tej usługi płatniczej jest System płatności Tpay.com należy do spółki

Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

Jeśli zdecydujesz się zapłacić Tpay.com, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do Tpay.com

Transmisja danych do Tpay.com odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych

 

Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?

Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych (np. nakazu rewizji, nakazu sądowego lub wezwania), jeżeli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, w przypadku których w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony nas, Ciebie i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Uzyskiwane przez nas informacje na Twój temat, w tym dane transakcji finansowych dotyczące zakupów dokonywanych na naszych stronach internetowych, mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń naszych warunków lub zasad, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania informacji o użytkownikach i ich kontach (Twoje konto) zablokowanych w wyniku naruszenia naszego regulaminu w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu.

Jak działają nasze usługi globalne?

OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz działającej pod tą firmą grupy spółek, a także innym podmiotom w celach opisanych w niniejszych zasadach. Oznacza to między innymi, iż wszelkie informacje zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą, w celach opisanych w niniejszych zasadach, być przekazywane poza jego terytorium. Stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przyjmujemy inne rozwiązania przewidziane w prawie Unii Europejskiej, a także prosimy o udzielenie zgody na legitymizację transferu danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

W jaki sposób będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją i wypowiedzenia się na jej temat, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Regulamin

od OmenSententia LLC – czytajac nasza strone, korespondujac z nami, dokonujac zakupow oswiadczasz, ze znasz warunki naszego regulaminu i je w pelni akcetujesz.

I – Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania ze stron internetowych, oraz wszelkich innych informacji prezentowanych publicznie lub w wiadomościach prywatnych przez Sklep internetowy, działający pod adresem https://magiczny-swiat.es24.pl oraz https://mariabucardi.pl oraz inne strony prowadzone przez OmenSententia LLC

________________________________

OmenSententia LLC jest jedynym posiadaczem licencji na sprzedaż książek autorstwa Marii Bucardi oraz prezentacji treści i ofert jej autorstwa.

________________________________

W celu nawiązania kontaktu prosimy korzystać z formularza dostępnego na stronie https://mariabucardi.pl/pl/contact

________________________________

Adres do korespondencji: Lord Byron Street 61-63/5th Floor, 06-023 Larnaca, Cyprus, kontakt w j.angielskim i j.niemieckim. Tel.: +357 240 20 596 Fax: +357 240 23 040. Adres email do korespondencji w każdym języku: omen.sententia.office@gmail.com

________________________________

Czytanie czy inna forma korzystania z treści, informacji, porad zawartych na stronach internetowych i przesyłanych w listach elektronicznych od OmenSententia LLC oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z porad, wskazówek, informacji, które prezentuje OmenSententia LLC akceptuje niniejszy regulamin, jednocześnie potwierdzając, że zapoznała się z jego treścią. OmenSententia LLC zaleca dokładne przeczytanie wszystkich punktów regulaminu, gdyż niezrozumienie regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu OmenSententia LLC prosi o opuszczenie danej strony, usuniecie otrzymanej wiadomości i niekorzystanie z rad i informacji w nich zawartych.

________________________________

Oferty i informacje prezentowane na stronach OmenSententia LLC skierowane są do osób zamieszkałych i przebywających na całym świecie. OmenSententia LLC prezentuje oferty i informacje w kilkunastu językach.

________________________________

Każda strona internetowa autorstwa OmenSententia LLC oraz każda wiadomość email, informuje osobę czytającą o konieczności zapoznania się z tym regulaminem. Jeśli osoba czytająca zawarte w tych miejscach informacje nie akceptuje niniejszego regulaminu jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia danej strony lub usunięcia informacji, otrzymanej droga elektroniczna lub tradycyjna.

________________________________

OmenSententia LLC ma prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie. Jeśli osoba czytająca stronę, treści czy informacje nie akceptuje zmiany, powinna opuścić stronę i nie korzystać z zawartych na niej informacji. Zmiany dokonane w regulaminie nie wymagają informowania o nich osób korzystających ze stron czy porad, prac u OmenSententia LLC. Każda osoba korzystająca z porad, prac czy informacji, które prezentuje OmenSententia LLC zobowiązuje się do stałego śledzenia regulaminu i po jego ewentualnej zmianie, której nie chce zaakceptować, do opuszczenia strony, zaprzestania korzystania z informacji czy pomocy.

________________________________

OmenSententia LLC podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do stron swojego autorstwa, jednak zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania strony lub stron z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, osób czytających o tym fakcie.

________________________________

Na stronach prezentowanych przez OmenSententia LLC znajdują się linki do innych stron zewnętrznych, zawierających interesujące informacje. OmenSententia LLC nie zweryfikowała stron zewnętrznych, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie linku do danej strony NIE oznacza, że OmenSententia LLC rekomenduje, reklamuje czy promuje produkty, usługi czy inne treści, zamieszczone na tych stronach przez osoby trzecie.

________________________________

OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których linki zostały umieszczone na stronach i w materiałach, które prezentuje ani tych, które zawierają linki do stron, filmów, materiałów jej autorstwa (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne, czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami).

 

II — Prawo autorskie

 

Książki, audiobooki, listy, emaile, przepowiednie, filmy i inne materiały, które OmenSententia LLC prezentuje na swoich stronach, w informacjach oraz na platformach społecznościowych takich jak Facebook, google plus, twitter, instragram i inne, ktore otrzymujesz w czasie kontaktu i korespondencji, są objęte pełnym prawem autorskim Marii Bucardi z licencją wykorzystania przez OmenSententia LLC lub prawem autorskim OmenSententia LLC i jakiekolwiek przesyłanie tych materiałów do innych osób, upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki w internecie, czy w innych mediach, kopiowanie i inne użycie bez pisemnej zgody autorów, potwierdzonej kopia aktualnego dowodu tożsamości osoby odpowiedzialnej — jest zabronione. Złamanie tego zakazu będzie ścigane prawnie, gdyż jest przestępstwem.

________________________________

Prawem autorskim OmenSententia LLC chronione są także teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w ofertach i informacjach zawartych na innych stronach, blogach, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, plagiat i jakiekolwiek kopiowanie jest zabronione i będzie ścigane prawnie.

________________________________

Nazwy rytuałów, przepowiedni, a także sposób ich wykonania czy prezentacji oraz szata graficzna, układ stron prezentujących te treści są objęte pełnym prawem autorskim OmenSententia LLC, kopiowanie czy inne wykorzystanie jest zabronione i będzie ścigane prawnie. Treści te mają charakter zarejestrowanych znaków handlowych i towarowych, są objęte pełnym prawem autorskim. Korzystanie z tych treści jest zabronione bez pisemnej zgody OmenSententia LLC

 

III — Dane osobowe i dyskrecja

 

OmenSententia LLC, do celów rachunkowych oraz przy realizacji zamówień e-mailowych oraz złożonych przez stronę https://magiczny-swiat.es24.pl, potrzebuje Twoich danych osobowych, takich jak; nazwisko, imię, adres email, adres wysyłki, adres faktury. Jeśli piszesz do OmenSententia LLC, zamawiasz na ich stronach książki, materiały lub dokonujesz wpisu na blogu czy w księdze gości samodzielnie decydujesz, jakie dane osobowe ujawnisz, dane te udostępniasz OmenSententia LLC dobrowolnie.

________________________________

OmenSententia LLC nie ujawnia żadnych danych osobom trzecim czy instytucjom. Zapewnia dyskrecję, która dotyczy korespondencji. Jedynymi instytucjami, które mają dostęp do tych danych – są urzędy skarbowe, które mają wgląd do faktur i księgowości oraz Maria Bucardi, która wykonuje zamówione przepowiednie czy rytuały. Zasady ochrony danych u Marii Bucardi opisane są tutaj –https://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

________________________________

Sklep internetowy https://magiczny-swiat.es24.pl – jest wynajmowany w SklepyFirmowe Sp. z o.o. – tutaj dostęp do danych ma także webmaster Usługodawca – SklepyFirmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Sportowa 8b wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000313620, NIP 586-222-37-23, REGON 220651833, tel. 058 58 58 909, email: info@sklepyfirmowe.pl OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikłe z ich działania. Tutaj zasady ochrony danych wg, których działa SklepyFirmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni https://www.sklepyfirmowe.pl/polityka-prywatnosci.html.

________________________________

OmenSententia LLC w pełni chroni Twoje dane, które zostały jej powierzone.

________________________________

Księga gości, komentarze, wpisy na blogach — OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Twoich danych, których dokonujesz samodzielnie publicznie i dobrowolnie np. dokonując wpisu w opiniach w sklepie, Księdze Gości czy na blogach. Jeżeli pragniesz zachować dyskrecję przy takich wpisach samodzielnie musisz zdecydować, które Twoje dane w nich ujawniasz, a które nie.

________________________________

OmenSententia LLC pracując z Twoimi danymi opiera się na dyskrecji, jednak musisz wiedzieć o tym, że korespondencja czy przez e-mail, czy też listowna nigdy nie jest w 100 procentach bezpieczna, dlatego OmenSententia LLC nie odpowiada za pełne bezpieczeństwo Twoich danych w czasie przesyłki czy transmisji danych. Odpowiada za ich bezpieczeństwo w czasie, gdy znajdują się już u niej.

________________________________

OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo cytowania i wykorzystywania części listów, które otrzymuje. Cytowane fragmenty znajdą się w jej publikacjach lub publikacjach Marii Bucardi, a także na blogu czy stronach www. OmenSententia LLC  Dane osobowe autorów listów są ukryte!!! Cytując teksty lub fragmenty listów OmenSententia LLC podaje tylko i wyłącznie imię nadawcy. W wyjątkowych przypadkach, gdy list uzna za zbyt charakterystyczny — zmienia imię nadawcy na fikcyjne.

________________________________

Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie ochrony danych czy praw autorskich zostaną one upublicznione tutaj na tej stronie.

________________________________

Omen Sententia S.A. zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania, urzędami, prokuraturą i ujawnienia im treści, danych i korespondencji na pisemne żądanie, w celu ścigania przestępstw np. pornografii, pedofilii i innych.

 

III — Treści

 

Wszelkie treści prezentowane na stronach i ofertach OmenSententia LLC są objęte jej pełnym prawem autorskim wg punktu II niniejszego regulaminu.

________________________________

OOmenSententia LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie w reklamach, na forum, w księdze gości, komentarzach.

________________________________

Korzystanie z informacji OmenSententia LLC czy to w formie czytania jej stron, czy też korespondencji jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – potrzebujesz pisemnej zgody opiekuna.

________________________________

OmenSententia LLC stara się w pełni tolerować wszelkie religie, ale treści, także zdjęcia zawarte na jej stronach, w listach, filmach i innych materiałach, mogą urazić te czy inne odczucia religijne, czy moralne. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju szkody.

________________________________

Wszystkie treści prezentowane na stronach, filmach, zawarte w korespondencji, e-mailach czy listach autorstwa OmenSententia LLC mają charakter porady i mogą służyć jako inspiracja do dokonania zmian we własnym życiu. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego użycia rad w Twoim życiu. Możesz w pełni korzystać z wiedzy prezentowanej na stronach czy w listach OmenSententia LLC, ale to Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne błędne wykorzystanie danej rady. W szczególności w sprawach zdrowotnych OmenSententia LLC zaleca skonsultowanie się z Twoim lekarzem czy farmaceutą.

________________________________

Zamówione w OmenSententia LLC porady, przepowiednie czy rytuały autorstwa Marii Bucardi, które muszą być wykonane przez nią osobiście, przekazywane są e-mailowo do Marii Bucardi i przy ich realizacji obowiązuje regulamin Marii Bucardi dostępny tutajhttps://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

________________________________

OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo do usunięcia odwiedzającego lub użytkownika jej strony, lub zakończenia korespondencji z daną osobą poprzez poinformowanie tej osoby o zakończeniu współpracy wiadomością na znany jej adres email.

________________________________

Umieszczanie na stronach lub blogach, profilach społecznościowych OmenSententia LLC jakiejkolwiek reklamy na potrzeby własne czy osób trzecich jest zabronione. Tego typu reklamy czy też treści będą usuwane i są równoznaczne ze złamaniem zasad opisanych tutaj na stronie i w szczególnych przypadkach mogą być ścigane prawnie. Dlatego proszę o przemyślenie treści, które masz zamiar umieścić w Księdze Gości czy w komentarzach, czy nie łamią zasad opisanych tutaj.

________________________________

OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju komentarzy czy wpisów dokonanych na jej stronach, blogach, profilach, w tym opinii niezgodnych z prawdą, a także powtarzanych wielokrotnie czy takich, które obrażają uczucia osób trzecich. OmenSententia LLC. samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronach przez osoby trzecie.

________________________________

OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści wstawione na jej strony lub na zarządzane przez nią profile na portalach społecznościowych takich jak, Facebook, Google Plus, instragram i inne, przez osoby trzecie m.in. rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, nagabujące do przemocy fizycznej czy psychicznej, molestowania, wynaturzenia, podżegania przeciwko prawu czy innym ludziom. Treści te zostaną usunięte.

________________________________

OmenSententia LLC nie toleruje na prowadzonych przez nią stronach żadnego łamania prawa czy też nagabywania do takich praktyk przez osoby trzecie, w szczególności w komentarzach czy opiniach. Nie toleruje treści pornograficznych czy innych niedozwolonych m.in. promowania seksualności z nieletnimi, klątw, samobójstw, przemocy, nekrofilii, narkotyków oraz nielegalnych działalności, wirusów komputerowych, kradzieży praw autorskich, spamu, działalności takich jak loterie, konkursy, systemy piramidowe i inne. Treści te zostaną usunięte, a w szczególnych przypadkach, mogą być ścigane prawnie.

________________________________

Księga gości oraz komentarze zawierają opinie osób trzecich, OmenSententia LLC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

________________________________

OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za złamanie praw autorskich czy innych praw osób trzecich poprzez wpisy dokonane na jej blogu, czy na zarządzanych przez nią stronach przez osoby trzecie. Jeśli dokonujesz wpisu na jej stronach – oświadczasz, że jesteś jedynym autorem prezentowanych przez Ciebie treści lub posiadasz pełne prawo do prezentowanych treści, jeśli są autorstwa innej osoby.

________________________________

Jeśli w trakcie użytkowania stron zarządzanych przez OmenSententia LLC zauważysz złamanie praw i zasad opisanych tutaj OmenSententia LLC bardzo prosi Cię o kontakt na adres e-mail podany na tej stronie.

 

IV — Pozostałe

 

Książki kupione przez sklep https://magiczny-swiat.es24.pl/ lub https://mariabucardi.pl przez inne strony zarząlub dzane przez OmenSententia LLC mogą być zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu, jeśli nie spełnią oczekiwać Klienta. OmenSententia LLC gwarantuje kupującym i użytkownikom satysfakcję. By dokonać zwrotu, należy skontaktować się z OmenSententia LLC i złożyć reklamację. OmenSententia LLC potrzebuje do 14 dni, by reklamację rozpatrzyć, dokonać korekty faktur i zwrócić użytkownikowi cenę książki.

________________________________

Prace magiczne, sesje energetyczne, rady, analizy, przepowiednie, materiały, a także energetyzowanie talizmanów czy przedmiotów magicznych wykonywanych, wykonanych przez Marię Bucardi, nie stanowi ani usługi, ani dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa. Przebieg prac magicznych i ich sukces jest porównywalny z działaniami lekarza, który może wyleczyć tylko jeśli pacjent chce zostać uleczony i współdziała w leczeniu. W tej dziedzinie należy zapoznać się z regulaminem Marii Bucardi, prezentowanym tutaj:https://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

________________________________

Wszelkie wpłaty na konta bankowe czy PayPal, Western Union są dobrowolnym datkiem, a wszelkie datki mają charakter bezzwrotny.

________________________________

Zakup w kategorii https://mariabucardi.pl/pl/c/Miesiac-z-Maria-Bucardi/34 – NIE podlega zwrotowi lub wymianie. Przy zakupie generowane sa kody dostepu, ktore sa aktywne przez caly miesiac i NIE ma mozliwosci cofniecia zakupu, czyli zwrot wplaconej kwoty NIE przysluguje.

________________________________

Magia, spirytualność, wizje przyszłości, rytuały i energie, a także zaklęcia nie są towarem czy usługą i nie można ich kwalifikować w ten sposób, nie podlegają wymianie czy zwrotowi. Wpłata jakiejkolwiek sumy na konto lub przesłanie jej w inny sposób w ramach ustalonej wymiany jest równoznaczna z akceptacją zasad pracy OmenSententia LLCzawartych na tej stronie. Wszelkie materiały wykorzystane w czasie prac energetycznych nie mogą być odnowione, odzyskane czy wykorzystane przy innej pracy, stąd brak możliwości zwrotu czy wymiany.

________________________________

W pracach przekazywanych przez OmenSententia LLC do Marii Bucardi, która je wykonuje — nie ma możliwości zwrotu czy wymiany. Wszelkie działania energetyczne dla Ciebie, prowadzone przez Marię Bucardi w tym energetyzowanie talizmanów, sesje rytualne, przepowiednie, rady nie mogą zostać ani zwrócone, ani wymienione na inne lub na inna formę, ze względu na ich bezzwrotny i niematerialny charakter. Regulamin pracy Marii Bucardi dostępny jest tutaj https://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

________________________________

W świecie spirytualnym nie ma żadnej gwarancji, gdyż Wszechświat kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego OmenSententia LLC nie daje Ci żadnych fałszywych obietnic i nie gwarantuje cudów, nikogo nie namawia do korzystania z rad czy energii. Także przyszłość zmienia się każdego dnia, poprzez Twoje działania kształtujesz Twoją przyszłość, dlatego OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Nie można jej obciążyć roszczeniami czy odpowiedzialnością, jeżeli coś w Twoim życiu potoczy się nie tak, jak tego pragniesz, to Ty kształtujesz Twoją przyszłość każdego dnia.

________________________________

OmenSententia LLC dystansuję się od wszelkiego rodzaju negatywnych energii czy rytuałów prowadzonych na zwierzętach, czy innych istotach żyjących.

________________________________

Wartości prezentowane na stronie https://magiczny-swiat.es24.pl/ oraz https://mariabucardi.pl oraz innych stronach zarzadzanych przez OmenSententia LLC podlegają regulacji z punktu IV/1 niniejszego regulaminu. Wszystkie wartości z wyjątkiem ceny książek, prezentowane na stronie https://magiczny-swiat.es24.pl/ jako tzw. „cena” to przykładowa wartość dobrowolnego datku w podziękowaniu za energię i czas, a nazewnictwo „cena” jest niezmiennym, narzuconym z góry przez webmastera szablonem platformy https://magiczny-swiat.es24.pl/

________________________________

Prace magiczne prezentowane na stronach OmenSententia LLC wykonywane przez Marię Bucardi podlegają pod jej regulamin dostępny tutaj – https://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm Jeśli Maria Bucardi nie jest w stanie wykonać danej pracy, wówczas otrzymujesz informację na Twój adres e-maili i zwrot wpłaconej kwoty od OmenSententia LLC

________________________________

Ze względu na ilość artykułów i wpisów internetowych na temat OmenSententia LLC, informuje ona, że aktualne wartości datków znajdują się tylko na stronie –  https://magiczny-swiat.es24.pl/ – inne strony mogą być nieaktualne.

________________________________

OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo odmówienia korespondencji, jeśli jest ona niezgodna z zasadami jej pracy zawartymi tutaj lub jej etyką. Nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

________________________________

Wszystkie opisy zawarte na stronach prowadzonych przez OmenSententia LLC służą tylko do informacji o ewentualnych formach pomocy. Wszystkie działania ustalane są indywidualnie przez e-mail z OmenSententia LLC lub z Marią Bucardi, gdyż energie muszą być dopasowane do danej sytuacji, nie ma żadnych gotowych szablonów czy rozwiązań. Wszelkie ustalenia bazują na zawartych tutaj zasadach pracy i są one fundamentem wszelkich działań.

________________________________

Korespondując z OmenSententia LLC oświadczasz, że znasz zawarte tutaj zasady i w pełni je akceptujesz.

________________________________

OmenSententia LLCnie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody, które wynikły z zastosowania jej rad zawartych na stronach, w e-mailach, w tym wypadków, braku wygranych w grach losowych i innych. Każda osoba czytająca jej strony została poinformowana o tym fakcie poprzez ten regulamin.

________________________________

Wszelkie informacje zawarte na stronach autorstwa OmenSententia LLC nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią i informacją.

________________________________

Informacje zawarte w korespondencji prywatnej z OmenSententia LLC lub z Marią Bucardi, w oczach prawa nie stanowią diagnozy lekarskiej. Uzdrawianie energiami bazuje na spirytualności i nie należy do tradycyjnych metod leczenia klinicznego. Zgodnie z ustawą aktywowanie mocy uzdrawiających pacjenta nie wymaga licencji lekarskiej, jednak wymaga poinformowania pacjenta, że działania nie zastępują leczenia lekarskiego, dlatego niniejszym OmenSententia LLC informuje Cię o tym fakcie. W związku z ustawą informuje także, że korzystanie z pomocy bazuje tylko i wyłącznie na Twojej Wolnej Woli, nikogo nie namawia i nie zmusza do korzystania z jej pomocy.

________________________________

OmenSententia LLC nie podejmuje się żadnych działań, które mają na celu szkodzenie innym istotom.

________________________________

W internecie pojawiają się osoby, które kopiują treści, zdjęcia autorstwa Marii Bucardi prezentując je jako swoje, zanim uda się kancelarii prawnej je odnaleźć, mija często kilka dni, OmenSententia LLC informuje, że jest jedynym prawnym licencjonowanym sprzedawcą książek Marii Bucardi oraz ma upoważnienie do działań administracyjnych i prawnych w imieniu Marii Bucardi. By mieć pewność, że jesteś na właściwej stronie warto napisać do Marii Bucardi i zapytać, czy dana informacja jest jej autorstwa. Maria Bucardi potwierdzi niniejszą stronę przesyłając do Ciebie odpowiedź pisemną wraz z kopią jej aktualnego dowodu tożsamości. Dowód tożsamości jest wystawiony na jej imię i nazwisko: Maria Bucardi. Kontakt do Marii Bucardi tutaj https://mariabucardi.pl.tl/

________________________________

Ponieważ treści prezentowane na stronach autorstwa OmenSententia LLC nie są ofertami w rozumieniu prawa niniejszym OmenSententia LLC informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne stron, przerwy w komunikacji.

________________________________

Przesłane przez OmenSententia LLC materiały, treści ze stron można drukować do użytku prywatnego, jakikolwiek użytek komercyjny jest zabroniony! Przy wydrukach należy umieścić na każdej drukowanej stronie informację Copyright by OmenSententia LLC

________________________________

Można umieszczać linki stron autorstwa OmenSententia LLC na własnych blogach czy stronach.

________________________________

Wysyłanie jakichkolwiek wiadomości do osób z księgi gości oraz do znajomych OmenSententia LLC na portalach społecznościowych, np. Facebook, jest zabronione. Szczególnie zabronione jest wysyłanie jakichkolwiek treści reklamowych.

________________________________

OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji, które uzna za ważne, drogą e-mailowa na udostępnione jej adresy e-mail. Jeśli nie życzysz sobie e-maili od OmenSententia LLC należy poinformować ją o tym fakcie pisemnie np. e-mailem zwrotnym.

________________________________

Informacje, zdjęcia, treści prezentowane na stronach, w filmach, i inne autorstwa OmenSententia LLC, szczególnie wśród osób o skostniałych poglądach, mogą wywołać intensywne emocje. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu oraz za ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny.

________________________________

Czytając strony, oglądając filmy oraz inne treści prezentowane przez OmenSententia LLC  oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią o pełnej zdolności prawnej i robisz to w pełnej świadomości na własną odpowiedzialność, gdyż pragniesz poszerzyć swoją wiedzę lub rozwiązać trapiące Cię problemy. Oświadczasz, że korzystasz z treści prezentowanych przez OmenSententia LLC tylko w miejscach, państwach i regionach, w których czytanie takich treści nie jest zabronione prawnie.

________________________________

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze stron, oraz treści prezentowanych przez OmenSententia LLC, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 

V — Cookie

 

Czym są pliki cookies. Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

________________________________

Z jakich rodzajów plików cookies korzysta OmenSententia LLC Strony OmenSententia LLC używają cookie, szczególnie te wykorzystujące Google analistic, jak np. kanał filmowy YouTube. Korzystając z tych treści oświadczasz, że o tym wiesz. strony używają następujących cookie: Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

________________________________

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

________________________________

Usuwanie i wyłączanie plików cookies. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

VI — Terminy

 

Wszelkie terminy wykonania porad, prac są ustalane pisemnie przez e-mail i indywidualnie pomiędzy Marią Bucardi, a osobą, która korzysta z jej pomocy. OmenSententia LLC jedynie pośredniczy w kontakcie.

________________________________

Zmiany ustalonych terminów wymagają formy pisemnej, przez e-mail.

________________________________

Na listy, e-maile, komentarze OmenSententia LLCodpowiada dobrowolnie w czasie wolnym, nie obowiązują tutaj żadne terminy.

________________________________

OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na listy, e-maile, komentarze.

________________________________

Terminy z informacja „do 24 h” prezentowane na stronach są opisem treści, termin wykonania analizy lub przepowiedni musi być potwierdzony pisemnie przez Marię Bucardi.

 

 

VII — Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

 

Aktualności
 
E-Mail brzmi:

maria.bucardi@gmail.com Talizman ochronny Czarny Turmalin - ochrona przed czarną magią, klątwą, urokiem, wampiryzmem ... Czarny Turmalin Schörl - naturalny talizman ochronny. Chroni przed negatywnym wpływem z zew., klątwami, wampirami, energią, przed toksynami np. w powietrzu, przed promieniowaniem komputera, przed złą energią innych ludzi (nawet przed promieniowaniem ich aury w czasie zakupów i w każdej innej sytuacji), chroni przed zazdrością, nieufnością, niewiernością, przed czarną magią,3. Rytuał dla naszej Matki Ziemi i Magicznej Oazy - nasze energie dla naszej Matki Ziemi. Udział bezpłatny z dobrej Woli, by pomóc. By wzmocnic Dobro, uzyskac pomoc Istot Swiatla w regeneracji Ziemi, w poszerzaniu swiadomosci innych ludzi, ktorzy do tej pory pozostali uspieni telepatycznie laczyc sie z innymi ludzmi i przekazywac im, ze nalezy...4.Czy swetry mają duszę? Wpływ mebli, ubrań, biżuterii i innych rzeczy materialnych na jakość Twojego życia – metody oczyszczania – poradnik Marii Bucardi5. "W zielonych oczach wiedzmy" dlugo oczekiwana niespodzianka! Wystartowala 8.8 - 88 w numerologii liczba mistrzowska, oznacza mistycyzm, polaczenie najwyzszego duchowego
z najwyzszym materialnym, wprowadzenie rownowagii miedzy duchowoscia a materia, podwojny symbol nieskonczonosci – jakze symbolicznie pasuje to wlasnie do drugiej czesci „Mrocznych Gor”!
To Sily Wyzsze wskazaly te date oraz wysokosc wymiany za ksiazke, ktora wynosi: 26 zl – czyli znow 8!!! Czyz to wszystko nie jest magiczne???Opinie o Marii Bucardi


Maria Bucardi - Mroczne Gory
By odzyskac ukochana osobe
znalezc milosc

wrozka Maria Bucardi

To, co najwazniejsze
w dziedzinie magii i rytualow
w jednej ksiazce

wrozka Maria Bucardi

Sprawdzone i proste rytualy
by przyciagnac bogactwo
usunac blokady finansowe

Jak przyciagnac szczescie
dobre energie i wibracje
oraz usunac te zle, negatywne

Maria Bucardi - rytualy anielskie


Translate - übersetzenO mnie

Jestem jasnowidzem, medium, mistrzynią tajemnej wiedzy magicznej oraz weganką zaangażowaną w walkę
o prawa zwierząt.

Moje motto: NIE dla mięsa, hodowli, skóry! TAK dla Miłości!

Prowadzę Tajną Akademię Sztuki Magicznej Omen Sententia.

Służę pomocą i radą w trudnych sytuacjach życiowych.

Gwarantuję pełną dyskrecję.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Bądź na bieżąco
 Przydatne
 
Magiczna Oaza Marii Bucardi
Ogrod dla Matki Ziemi
Moi Kochani, szczegoly tutaj


Moi Kochani od Tarota
po rytuały, aurę, magię lalek,
runy - czyli cztery części
"Kursu magii"

Maria Bucardi - Kurs magii I do IV


Czyli jak odzyskać miłość
lub rzucić pozytywny urok
miłosny. Podręcznik
do pracy samodzielnej

Maria Bucardi - rytualy milosne

Copyright
 

Copyright 2002-2020
by Maria Bucardi.

Korzystanie z rad zawartych
na mojej stronie a takze
czytanie strony oznacza
akceptacje mojego
regulaminu
 
Do dzisiaj stronę odwiedziło już 367460 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja